Målgruppe 

13-35 årige unge og voksne med behov for ekstra støtte i overgangen til selvstændig bolig.

Paragraffer

§43
§101
§107 

Metoder

KAT-kassen, Jeg-støttende samtaler, Hash Afvænnings Program (HAP), ADL-træning

Pladser og priser

Richtersvej (1): kr. 8.208 / døgn Lyngbygade (4): kr. 3.450 / døgn

Borum (1): kr. 8.512 / døgn

Antal pladser

3 pladser på §101, 4 pladser på §66, stk.1, nr. 6.​

Metoder​

​Faglig tilgang

Anerkendende tilgang: Vi arbejder med anerkendende tilgang i det pædagogiske arbejde. Det betyder at vi opfatter ethvert menneske som unikt og arbejder med, at respektere borgerens egne følelsesmæssige grænser ved at se på, høre og forstå barnet. Vi tilstræber os på at forstå barnets intension og hjælpe med at sætte ord på de følelser barnet gennemlever. Vi skelner imellem, at styrke borgerens selvværd og selvtillid, vi anerkender barnet for det, det er, og ikke for det barnet præsterer.

Empowerment-tilgang: Empowerment handler om at styrke den enkeltes tro på sig selv og egen handlekraft, og at der skabes mulighed for at udfolde dette. Tro på sig selv og egen handlekraft er afgørende for alle. Ikke mindst, hvis eget eller andres syn på udfordringer og andre barrie¬rer i omgivelserne betyder, at troen på sig selv og muligheder for at handle har vanskelige kår. Derfor er empowerment en hjørnesten i meget socialt arbejde og væsentligt for at understøtte, at personer med udfordringer får mulighed for at udfolde deres potentiale og mulighed for at definere deres egne problemstil¬linger og løsninger.

Narrativ tilgang: Narrativ betyder fortælling, og ordet repræsenterer den fortælling, vi har om os selv og vores liv. Den narrative teori og metode er udviklet af australieren Michael White. Narrativ betyder fortælling, og ordet repræsenterer den fortælling, vi har om os selv og vores liv. Den narrative metode lægger vægt på, at kun problemet er problemet - og at det ikke er personen, der er problemet. Der arbejdes med identitet, nye livshistorier og handlemu¬ligheder på en positiv og respektfuld måde. Vi folder historierne ud – og gør de tynde historier tykke.

Metoder

Jeg-støttende samtale: Metoden i den ”Jeg-støttende-samtale” er kendetegnet ved, at den understøtter barnet/den unge i at finde sine egne ressourcer. At få dem til at mærke sig selv, erkende sig selv og få en oplevelse af, at grundlæggende følelser som det at vise vrede, glæde eller sorg over for et andet menneske ikke nødvendigvis skal opleves som truende over for barnet/den unge selv. At udtrykke følelser og stemninger i fortrolighed med en anden person kan have samme virkning som at tænde lyset i værelset, når det spøger.

Kat-kassen: KAT står for Kognitiv Affektiv Træning. Det kognitive dækker over de processer, som omhandler tanker, indtryk, opfattelser, holdninger og erkendelser, der karakteriserer menneskers bevidste og ubevidste tankevirksomhed. Det affektive dækker over de processer, som omhandler følelser, emotioner, indre og ydre sanser, intuition og kropsbevidsthed, der karakteriserer menneskers følelsesmæssige processer. KAT-kassen kan bruges som et samtaleredskab, der støtter dialog om de tanker og følelser, der nogle gange kan være svære at få styr på.

ADL - Almindelig Daglig Livsførelse: ADL står for ”Activities of Daily Living” og oversættes på dansk til "Almindelig Daglig Livsførelse". ADL-evne kan betegnes som evnen til at varetage alle de forskellige opgaver, vi laver i forbindelse med almindelige, daglige aktiviteter i hjemmet, på arbejdet og i fritiden. Og at kunne gøre det på en selvstændig, sikker og u anstrengt måde.

HAP - Hash Afvænnings Program: HAP er et specialiseret behandlingsprogram udviklet til cannabisafvænning. Metoden er udviklet, og videreudviklet, i Sverige siden 1980 af psykolog Thomas Lundqvist og Dan Erricsson. Metoden er i dag meget anerkendte og udbredt til behandlingen af cannabismisbrug i Sverige og Norge - og i stigende grad også i Danmark. Det særlige ved denne behandlingsmetode er, at den er udviklet på baggrund af viden om den kognitive dysfunktion et længerevarende forbrug af cannabis medfører. I behandlingen forberedes den unge, uge for uge, på det, han/hun kan forvente i de 6-8 uger, det tager for cannabissen at udskilles fra kroppen. Dette gøres på baggrund af viden om fysiologiske og psykologiske abstinenssymptomer. Den unge støttes til at kunne håndtere de forventelige udfordringer. Samtidig genoptrænes de kognitive funktioner i behandlingen for at den unge kan genvinde kontrol og indre styring og fremadrettet håndtere sit ungdomsliv uden at ryge hash. Selve HAP programmet forløber (som minimum) intensivt over 10 uger. I starten mødes du og psykologen flere gange om ugen, efterhånden udvides tiden mellem samtalerne til ca en gang ugentligt. Et HAP behandlingsforløb starter altid med en screening, hvor din misbrugsprofil afdækkes, og dine kognitive funktioner testes. (En form for IQ test)

​Skriv direkte til os her​​

Forvent svar inden for to hverdage, hvor vi vender retur med det videre forløb samt aftale om et møde.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Alpha afdelinger​

Alpha Lyngbygade

Lyngbygade 45, 8600 Silkeborg

Se rutevejledning

Tlf.: 2482 0403

Mail: Lyngbygade@alpha-dk.dk

Alpha Richtersvej

Richtersvej 9, 8600 Silkeborg

Se rutevejledning

Tlf.: 3031 3​734

Mail: Richtersvej@alpha-dk.dk

Alpha Borum

Borum Møllevej 3, 8471 Sabro

Se rutevejledning

Tlf.: 51161873

Kontakt os her

ALPHA.dk ApS

Kluwersgade 18, 8600 Silkeborg

CVR: 39482223

Telefon: 20 47 04 02

E-mail: Alpha@opholdssteder.dk