Målgruppe 

13-35 årige unge og voksne med behov for ekstra støtte i overgangen til selvstændig bolig.

Paragraffer

§43
§101
§107 

Metoder

KAT-kassen, Jeg-støttende samtaler, Hash Afvænnings Program (HAP), ADL-træning

Pladser og priser

Richtersvej (1): kr. 8.208 / døgn Lyngbygade (4): kr. 3.450 / døgn

Borum (1): kr. 8.512 / døgn

Antal pladser

3 pladser på §101, 4 pladser på §66, stk.1, nr. 6.​

Målgruppe

Afdelingen er godkendt til

  • ​Stofmisbrug
  • ​Tilknytningsforstyrrelse
  • ​Omsorgssvigt

Aldersgruppe

13 - 35 år

Beskrivelse af målgruppen

Vi henvender os til voksne og unge mennesker, der af den ene eller anden grund har brug for en længere eller mere intensiv støtteperiode og brobygning til en selvstændig voksentilværelse. Vores tilbud er skræddersyet til borgere, der har nedsatte sociale kompetencer, og derfor har brug for at bo i et én-til-én miljø eller et mindre socialt miljø. Borgerne kan have milde grader af udadreagerende adfærd eller indad reagerende adfærd, herunder tendens til spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd.

Vores §66-pladser henvender sig til unge, der af den ene eller den anden grund har brug for i en periode at være i en én-til-én støtte, hvor de er socialt skærmet, eller at være anbragt i et mindre miljø, hvor normeringen er høj. Vores speciale er komplicerede anbringelser, der kræver et fleksibelt og individuelt anbringelsestilbud.

Vi modtager unge, der har været udsat for fysisk og/eller psykisk omsorgssvigt, unge der er indad- og udadreagerende, herunder unge med milde grader af selvskade, selvmordstanker, spiseforstyrrelser eller afhængighed. Vi modtager tvangs- og domsanbragte unge. Vi modtager unge, der er kognitivt udfordrede eller som lider af specifikke indlæringsproblemer. Vi har erfaring med unge, der lider af posttraumatisk stress, depression, angst, OCD, tegn på personlighedsforstyrrelser eller somatiske sygdomme. Behandlingen af disse sker i samarbejde med psykiatrien. Vi modtager kun unge, hvis udfordringer kan rummes i almindelig socialpædagogisk praksis og i åbent regi.

Vores §107-pladser henvender sig til borgere, der er omsorgssvigtet i barndommen, og i mange tilfælde har været anbragt uden for hjemmet. Vi henvender os specielt til dem, som har brug for en højere grad af praktisk og/eller psykisk støtte. Borgeren kan have et nedsat mentalt funktionsniveau eller en psykisk sårbarhed, der gør at han eller hun ikke forventes at kunne føre en selvstændig voksentilværelse med efterværnstøtte eller uden støtte. Det kan også være borgere, der er psykisk skrøbelige fx pga. angst eller depression. Vores metoder er målrettet, at disse borgere opnår så stor en selvstændighed og udvikling i deres daglige livsførelse som muligt. Målgruppen er dog kun borgere, hvis vanskeligheder kan håndteres i en almindelig socialpædagogisk praksis, og i samarbejde med sundhedssystemet.

Vi er særligt erfarne i arbejdet med borgere, der (også) har et stofmisbrug, som nedsætter deres funktionsniveau i en sådan grad, at de ikke kan modtage efterværn/mindre støtteforanstaltninger, eller hvor stofmisbruget er kombineret med en mental udviklingsforstyrrelse og/eller nedsatte sociale færdigheder.

​Skriv direkte til os her​​

Forvent svar inden for to hverdage, hvor vi vender retur med det videre forløb samt aftale om et møde.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Alpha afdelinger​

Alpha Lyngbygade

Lyngbygade 45, 8600 Silkeborg

Se rutevejledning

Tlf.: 2482 0403

Mail: Lyngbygade@alpha-dk.dk

Alpha Richtersvej

Richtersvej 9, 8600 Silkeborg

Se rutevejledning

Tlf.: 3031 3​734

Mail: Richtersvej@alpha-dk.dk

Alpha Borum

Borum Møllevej 3, 8471 Sabro

Se rutevejledning

Tlf.: 51161873

Kontakt os her

ALPHA.dk ApS

Kluwersgade 18, 8600 Silkeborg

CVR: 39482223

Telefon: 20 47 04 02

E-mail: Alpha@opholdssteder.dk